Miljø ansvar

Miljøvenligpakning

Ved odylique.dk vil vi gerne passe på vores miljø, og gør meget for ikke at belaste det og spare på ressourcerne.

Så vidt det er muligt, genbruges emballage og emballagefyld. Der er fokus på at købe miljøvenligt og hvor det ikke er muligt at genanvende, bliver der flittigt sorteret, så alt affald kommer det rette sted hen.

Vores engagement viser vi ved at have tilmeldt os Miljøvenlig Pakning